Caps de secció

Cursos de Llengua i Cultura Valencianes

Òscar Rueda i Pitarque

Cor Popular

Jesús A. Madrid i Garcia

Grup de Danses

Mª Carme López i Martínez

Jocs Florals

Vicent X. Navarro i Pastor

Llibrets de falla

Vicent X. Navarro i Pastor

Milacres de Sant Vicent

Joan Antoni Alapont i Pérez / Vicent X. Navarro i Pastor

Musicologia

Bernat Adam i Ferrero

Creus de Maig

Joan Antoni Alapont i Pérez / Josep F. Ballester-Olmos i Anguís

Dolors de la Mare de Deu

Joan Antoni Alapont i Pérez

Teatre

Remigi Pons i Tudela

Cant Valencià

Manuel Marzal i Álvaro

Excursionisme

Francesc J. Martínez i Baixauli

Joventuts Ratpenatistes

Francesc J. Martínez i Baixauli

Grup de Dònes Valencianes

Teresa Moya i Ferrer

Fòrum d'opinió

Fernando Millán i Sánchez