Presentació

Josep Vicent Navarro Raga, president de Lo Rat Penat

Lo Rat Penat és la decana de les entitats culturals valencianistes i el principal referent de la societat valenciana en la promoció, defensa, ensenyança i difusió de la llengua i cultura valencianes.

Lo Rat Penat, ­sempre des del respecte a les diferents formes de pensar i a les diferents llengües i cultures, és una associació compromesa en la Pàtria Valenciana i en els valors que l’integren, i per això la seua força moral, junt al seu mestrage en l’ensenyança de la llengua valenciana, ha fet que les seues accions i propostes culturals s’hagen vist en moltes ocasions recolzades amplament per la ciutadania valenciana, en la qual, ademés, desperta un gran respecte i admiració, despuix de més de 125 anys d’esforç i treball de generacions de valencians ‘Amadors de les Glòries Valencianes’.

El conreu de les peculiaritats que nos són pròpies, la seua difusió i la defensa de la personalitat pròpia i diferenciada dels valencians, junt a les seues contínues actuacions en diferents sectors del camp de la cultura, la fan no solament vivíssima i actual -tal i com la va concebre Constantíi Llombart en crear-la- sin que també la fan totalment necessària en els difícils moments pels que està passant la llengua valenciana.

Lo Rat Penat no vol quedar-se ancorat en el passat i en este proyecte aposta fermament per les noves tecnologies en un gran esforç humà, tècnic i econòmic. Internet oferix, concretament, al valencianisme l’oportunitat d’una finestra oberta per a difondre la nostra idiosincràsia -tan vetada en terres valencianes- per la qual poden aguaitar millons de persones d’un món cada volta més global, i fer-les sabedores del greu problema d’intent d’absorció cultural i llingüística que està patint el nostre poble. El mateix respecte que tenim cap a totes les llengües i cultures és el que volem i exigim per a la nostra irrenunciable llengua valenciana.

Des d’esta pàgina web, des de la Junta de Govern i des d’esta Presidència, que modestament sols vol aportar un granet d’arena més a la lluita que està duent el poble valencià en la defensa de la seua llengua i cultura, vos brinde tota l’ajuda que estiga en les nostres mans.

¡VIXCA LO RAT PENAT I VIXCA EL REGNE DE VALÉNCIA!