Presentació

Enric Esteve, president de Lo Rat Penat. Foto de Juan J. Monzó

Enric Esteve, president de Lo Rat Penat. Foto de Juan J. Monzó

Lo Rat Penat és la decana de les entitats culturals valencianistes i el principal referent de la societat valenciana en la promoció, defensa, ensenyança i difusió de la llengua i cultura valencianes.

Lo Rat Penat, ­sempre des del respecte a les diferents formes de pensar i a les diferents llengües i cultures, és una associació compromesa en la Pàtria Valenciana i en els valors que l’integren, i per això la seua força moral, junt al seu mestrage en l’ensenyança de la llengua valenciana, ha fet que les seues accions i propostes culturals s’hagen vist en moltes ocasions recolzades amplament per la ciutadania valenciana, en la qual, ademés, desperta un gran respecte i admiració, despuix de més de 125 anys d’esforç i treball de generacions de valencians ‘Amadors de les Glòries Valencianes’.

El conreu de les peculiaritats que nos són pròpies, la seua difusió i la defensa de la personalitat pròpia i diferenciada dels valencians, junt a les seues contínues actuacions en diferents sectors del camp de la cultura, la fan no solament vivíssima i actual -tal i com la va concebre Constantíi Llombart en crear-la- sin que també la fan totalment necessària en els difícils moments pels que està passant la llengua valenciana.

Lo Rat Penat no vol quedar-se ancorat en el passat i en este proyecte aposta fermament per les noves tecnologies en un gran esforç humà, tècnic i econòmic. Internet oferix, concretament, al valencianisme l’oportunitat d’una finestra oberta per a difondre la nostra idiosincràsia -tan vetada en terres valencianes- per la qual poden aguaitar millons de persones d’un món cada volta més global, i fer-les sabedores del greu problema d’intent d’absorció cultural i llingüística que està patint el nostre poble. El mateix respecte que tenim cap a totes les llengües i cultures és el que volem i exigim per a la nostra irrenunciable llengua valenciana.

Des d’esta pàgina web, des de la Junta de Govern i des d’esta Presidència, que modestament sols vol aportar un granet d’arena més a la lluita que està duent el poble valencià en la defensa de la seua llengua i cultura, vos brinde tota l’ajuda que estiga en les nostres mans.

¡VIXCA LO RAT PENAT I VIXCA EL REGNE DE VALÉNCIA!