Política de privacitat

En esta Política de Privacitat t’informarem en total transparència sobre la finalitat d’esta pàgina web i tot lo que afecta a les senyes que nos facilites, aixina com de les obligacions i drets que et corresponen.

1. Regulacions llegals a les que s’acull esta web

Per a escomençar, has de saber que esta web s’adapta a la normativa vigent en relació a la protecció de senyes, lo qual afecta a les senyes personals que nos facilites en el teu consentiment exprés i a les cookies que utilisem per a que esta pàgina funcione correctament i puga desenrollar la seua activitat.

Concretament, esta web s’ajusta al compliment de les següents normatives:

 • El RGPS (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques), que és la nova normativa de l’Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les senyes personals en els distints països de la UE.

 • La LOPS (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de decembre, de Protecció de Senyes de Caràcter Personal i Real Decret 1720/2007, de 21 de decembre, el Reglament de desenroll de la LOPS), que regula el tractament de les senyes personals i les obligacions que devem assumir els responsables d’una web o un blog a l’hora de gestionar esta informació.

 • La LSSI (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de l’Informació i Comerç Electrònic) que regula les transaccions econòmiques per mig de mijos electrònics.

2. ¿Quí és el responsable del tractament de les teues senyes?

 • Nom: Lo Rat Penat

 • CIF: G46152195

 • Sèu social: C/ Trinquet de Cavallers, 9, 46003 Ciutat de Valéncia

 • Correu electrònic: privacitat@loratpenat.org

Les senyes que nos facilites, en el teu consentiment, i d’acort a l’us establit en esta Política de Privacitat, seran incorporades a un ficher automatisat, en el que el responsable de dit ficher és Lo Rat Penat. Açò vol dir que les teues senyes estan segures, d’acort a lo que establix la llei.

Menors d’edat

En el cas dels menors de catorze anys, se requerix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seues senyes personals.

En cap cas es demanaran del menor d’edat senyes relatives a la situació professional, econòmica o a l’intimitat dels atres membres de la família, sense el consentiment d’estos.

Si eres menor de catorze anys i has accedit ad este lloc web sense avisar als teus pares, no has de registrar-te com a usuari ni enviar-nos les teues senyes. En loratpenat.org és una prioritat el respecte i la protecció de les senyes personals dels usuaris.

3. ¿En quina finalitat tractem les teues senyes personals?

En Lo Rat Penat tractem l’informació que nos faciliten les persones interessades en la finalitat de prestar els servicis solicitats, realisar la seua gestió contable, fiscal i administrativa i poder proporcionar-te informació que considerem puga ser-te útil referent a la societat i als nostres actes.

4. ¿Per quànt de temps conservarem les teues senyes?

T’indiquem la base llegal per al tractament de les teues senyes:

 • Eixecució d’un contracte: Gestionar la relació contractual.

 • Consentiment de l’interessat: Poder atendre la solicitut de l’interessat, aixina com l’enviament de les corresponents encomandes o comunicacions sobre els nostres actes.

5. ¿A quins destinataris se comunicaran les teues senyes?

Per a prestar servicis estrictament necessaris per al desenroll de l’activitat, Lo Rat Penat compartix senyes en uns atres prestadors de servicis, baix les seues corresponents condicions de privacitat.

Totes les utilitats oferides per tercers són estrictament necessàries per al desenroll de les activitats i servicis prestats per Lo Rat Penat, i han segut seleccionades atenent al compliment dels drets que preservem en esta web.

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per a realisar les seues funcions com a encarregats de tractament, pero no podran utilisar-la per a uns atres fins. Ademés, hauran de tractar l’informació personal de conformitat en la present Política de Privacitat i la llegislació aplicable en matèria de protecció de senyes.

 • Hosting: El nostre lloc web, està allojat en Falbox, S.L., situat en C/ Villa de Madrid, 44, 46988, Paterna – CIF: B-87930996 i teléfon 96 339 30 90, i tracta les senyes en la finalitat de realisar els seus servicis com a proveïdor de hosting a Lo Rat Penat. Pots consultar la seua política de privacitat ací: https://www.nixval.com/politica-de-privacidad/.

 • Plataforma web: Automattic Inc., en domicili 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110 en els Estats Units. Mes informació en : https://es.wordpress.com.

 • Google Recaptcha: És un servici prestat per Google, Inc, una companyia en l’oficina principal en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units. Google Recaptcha utilisa «cookies» que són archius de text ubicats en el teu ordenador, per a ajudar a Lo Rat Penat a evitar atacs per part de robots automatisats. Pots consultar la seua política de privacitat ací: google.com/intl/es/policies/privacy/.

 • Google Analytics: És un servici prestat per Google, Inc, una companyia en l’oficina principal en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units. Google Analytics utilisa «cookies» que són archius de text ubicats en el teu ordenador, per a ajudar a Lo Rat Penat a analisar l’us que fan els usuaris de la pàgina web. Pots consultar la seua política de privacitat ací: google.com/intl/es/policies/privacy/.

 • Mailer Lite: És un servici per a enviar correus electrònics a una llista de correus, com per eixemple als subscriptors de bolletins informatius. MailerLite Limited, és una societat registrada en Irlanda, en domicili en 38 Mount Street Upper, Dublín 2, D02 PR89 Irlanda. Pots consultar el seu compliment del RGPS ací: https://www.mailerlite.com/es/gdpr-compliance.

6. Sobre la seguritat de les senyes

Lo Rat Penat se compromet a l’us i tractament de les senyes personals dels usuaris respectant la seua confidencialitat, i a utilisar-los d’acort en la finalitat dels mateixos, aixina com a donar compliment a la seua obligació de guardar i adoptar totes les mides per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autorisat, de conformitat en lo que establix la normativa vigent de protecció de senyes.

7. Esta pàgina web inclou un certificat SSL

Se tracta d’un protocol de seguritat que fa que les teues senyes viagen de manera íntegra i segura, és dir, la transmissió de les senyes entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, està totalment sifrada o encriptada.

Lo Rat Penat no pot garantisar l’absoluta impugnabilitat de la ret d’internet ni, per tant, la violació de les senyes per mig d’accessos fraudulents per part de tercers.

Per lo que fa a la confidencialitat del processament, Lo Rat Penat s’assegurarà de que qualsevol persona que estiga autorisada per la nostra entitat per a processar les senyes del client (inclòs el seu personal, colaboradors i prestadors), estarà baix l’obligació apropiada de confidencialitat (ya siga un deure contractual o llegal).

Quan es presente algun incident de seguritat, en donar-se conte Lo Rat Penat ho notificarà al client sense demores indegudes i proporcionarà actualisacions de l’informació relacionada en l’incident de seguritat conforme es conega o quan el client ho solicite raonablement.

8. ¿Quins són els teus drets quan nos facilites les teues senyes?

 • Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en Lo Rat Penat estem tractant senyes personals que els concernixquen, o no.

 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues senyes personals, aixina com a solicitar la rectificació de les senyes inexactes o, si pertoca, solicitar la seua supressió quan, entre uns atres motius, les senyes ya no siguen necessàries per als fins en que foren arreplegades.

 • En determinades circumstàncies, els interessats podran solicitar la llimitació del tractament de les seues senyes, en este cas únicament les conservarem per a l’eixercici o la defensa de reclamacions.

 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats en la seua situació particular, els interessats podran opondre’s al tractament de les seues senyes. En este cas, Lo Rat Penat deixarà de tractar les senyes, excepte per motius llegítims imperiosos, o l’eixercici o la defensa de possibles reclamacions.

 • Podràs eixercir materialment els teus drets enviant un correu electrònic a privacitat@loratpenat.org.

 • Si has otorgat el teu consentiment per ad alguna finalitat concreta, tens dret a retirar el consentiment otorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitut del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

 • En cas de que trobes vulnerats els teus drets per lo que fa a la protecció de les teues senyes personals, especialment quan no hages obtingut satisfacció en l’eixercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de senyes competent a través de la seua pàgina web: www.agpd.es.

9. ¿Cóm hem obtingut les teues senyes?

Les senyes personals que tractem en la web de Lo Rat Penat procedixen del propi interessat a través dels formularis de contacte de la pàgina web, o a través dels procediments de solicitut de servicis prestats per la societat.

Les categories de senyes que es tracten són:

 • Senyes identificatives.

 • Teléfons.

 • Direccions postals i electròniques.

No es tracten senyes especialment protegides.

Cookies

Quan un usuari se registra o navega en esta web, s’almagasenen «cookies». L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per a ampliar informació sobre l’us de cookies i cóm desactivar-les.

Senyes de navegació

En navegar per loratpenat.org se poden arreplegar senyes no identificables, que poden incloure direccions IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de cóm s’utilisen els servicis i llocs, i unes atres senyes que no poden ser utilisades per a identificar l’usuari. Entre les senyes no identificatives estan també les relacionades en els teus hàbits de navegació a través de servicis de tercers.

Esta web utilisa els següents servicis d’anàlisis de tercers:

 • Google Recaptcha.

 • Google Analytics.

 • Google Search Console.

Utilisem esta informació per a analisar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per tal de recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

10. Canvis en la política de privacitat

Lo Rat Penat se reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats llegislatives o jurisprudencials, aixina com a pràctiques de l’indústria. En estos suposts, Lo Rat Penat anunciarà en esta pàgina els canvis introduïts en raonable antelació a la seua posada en pràctica.

11. Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver segut informat de les condicions sobre protecció de senyes de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de Lo Rat Penat en la forma i per a les finalitats indicades en esta política de privacitat.

12. Exactitut i veracitat de les senyes

Com a usuari, eres l’únic responsable de la veracitat i correcció de les senyes que faces aplegar a loratpenat.org, exonerant a Lo Rat Penat de qualsevol responsabilitat referent ad això.

Els usuaris garantisen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitut, vigència i autenticitat de les senyes personals facilitades i es comprometen a mantindre-les degudament actualisades.

L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els formularis de contacte o subscripció.