Cursos de llengua

En 1949 Lo Rat Penat posà en funcionament, de la mà de Carles Salvador, la Secció de Cursos de Llengua i Cultura Valencianes. Durant tot estos anys, la finalitat dels cursos s’ha mantingut vigent: ensenyar i difondre l’idioma valencià.

Moltes personalitats del món cultural i lliterari valencià, aixina com milers de valencians anònims, han passat per les aules de Lo Rat Penat per a mostrar el seu compromís de fidelitat a esta terra, inclús durant el temps en que el valencià s’ha arraconat en la marginalitat oficial i ha quedat exclòs de l’ensenyança pública.

La llengua valenciana és u dels valors culturals i històrics que millor nos definix com a poble i configura gran part de la nostra essència. En l’actualitat, el context sociollingüístic s’evidencia negatiu per a la futura pervivència del valencià, motiu pel qual ara més que mai estem decidits a potenciar l’us de la nostra llengua i el seu coneiximent. Som cadascú de nosatros qui noshem de propondre invertir esta tendència i dignificar l’us d’un idioma secular.

Els alumnes que acaben satisfactòriament els cursos de llengua i cultura valencianes de Lo Rat Penat tenen la garantia de contribuir, en el seu coneiximent i expansió, a mantindre viva la flama de l’identitat valenciana. És per això que convidem a assistir als cursos de llengua i cultura valencianes a tots aquells valencians coherents i compromesos en la nostra cultura, llengua, identitat i en definitiva en la nostra pàtria. Especialment ad aquells jóvens que presenten un interés per la llengua valenciana fonamental per a la formació d’una generació que arraïle sòlidament l’idiosincràsia del Poble Valencià.

A pesar dels obstàculs socials i polítics que determinats sectors intenten impondre per a evitar que Lo Rat Penat mantinga la docència de la nostra llengua i cultura, un nodrit conjunt de professors, llicenciats, doctorats i en suma professionals de diversos camps i àrees posem al teu abast l’oportunitat de dir-li sí al valencià i al manteniment de l’història cultural dels valencians.