Contacte

Te pots posar en contacte en nosatros a través del següent formulari:

  Nom i llinages*

  Correu-e*

  Teléfon de contacte

  Direcció

  Localitat

  Còdic postal

  Assunt*

  Mensage

  [checkbox rebre-info use_label_element "Rebre informació" default:1]

  Accepte la política de privacitat

  De conformitat en l’artícul 5 de la LO 15/1999, de Protecció de Senyes de Caràcter Personal, s’informa que les senyes facilitades seran incorporades a un ficher, comunicat al Registre General de Protecció de Senyes, en la finalitat de poder satisfer la solicitut i, en son cas, d’enviar periòdicament informació general sobre Lo Rat Penat. En marcar esta casella, dona el seu consentiment exprés per al tractament de les senyes personals exclusivament per a les finalitats indicades.