Història

 

Lo Rat Penat és una societat cultural valenciana fundada en 1878 baix els auspicis de Constantí Llombart, Teodor Llorente i Feliu Pizcueta, representants de les principals tendències ideològiques de l'época. Dedicada a la promoció, defensa, ensenyança i difusió de la llengua valenciana i la cultura valenciana, és la decana de les entitats culturals valencianistes.

Entre unes atres activitats, destaquen els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia que es celebren des de l'any 1879, i que són els premis en llengua valenciana més prestigiosos i antics. També destacables són: el concurs de creus de maig, el concurs de llibrets de falla -creat en 1903, i inclòs en l'expedient que declarà en 2016 les falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de l'Humanitat per l'Unesco-, el concurs de piano Mestre Josep Serrano, o el concurs de Milacres de Sant Vicent, entre moltes atres.

Lo Rat Penat ha dut a terme un paper central en la recuperació cultural, identitària i social del poble valencià. La primera reivindicació d'un valencianisme en proyecció política, incloent la recuperació de l'autogovern perdut despuix de l'abolició dels Furs del Regne en 1707 i de l'oficialitat de la llengua valenciana, tingué lloc en l'històric discurs De regionalisme i valentinicultura, pronunciat pel doctor Faustí Barberà, vicepresident de Lo Rat Penat, en 1902.

A instàncies de Lo Rat Penat se recuperà també en els anys vint del sigle passat l'històrica processó del 9 d'octubre, prohibida per les autoritats borbòniques en 1707, conjugant elements de l'antiga processó (com la davallada de la Senyera, sense inclinar-se, des del balcó de l'Ajuntament, o el Te Deum en la Sèu) junt a l'ofrena al monument a Jaume I en el Parterre de la ciutat de Valéncia, en la presència de la Real Senyera, de les principals autoritats i de les entitats culturals valencianes. Esta processó cívica, en el pas del temps, s'ha convertit en una manifestació multitudinària de valencianitat per part de tot el nostre poble sense distinció d'ideologies.

Una atra fita es complí l'any 1949, sent president En Manuel Gonzalez Martí, en la creació de la secció de Cursos de Llengua Valenciana, llavors presidida per Carles Salvador i en Enric Matalí com a secretari. En Lo Rat Penat se formaren els primers professors acreditats per a l'ensenyança del valencià.

Igualment, en els anys de la Transició, la postura ferma i decidida de Lo Rat Penat, junt a moltes atres entitats, en defensa dels símbols històrics valencians i de l'identitat pròpia i diferenciada de la llengua valenciana, possibilità que la redacció de l'Estatut d'Autonomia de 1982 arreplegara una part important de les reivindicacions del nostre poble.

Pots descarregar-te el llibre Història de Lo Rat Penat en els enllaços de la columna de la dreta.