Cant Valencià

El Grup de Cant Valencià es va crear en Lo Rat Penat, l’únic lloc a on podia trobar tot el recolzament que es necessitava; ya que la finalitat de la Societat des de la seua fundació és la defensa i recuperació de la nostra cultura. Lo Rat Penat és una entitat sense ànim de lucre, per lo tant, els components del Grup de Cant Valencià són conscients de que hem de treballar i dedicar-li tot el carinyo i l’amor que tenim a la nostra terra i unim el nostre esforç personal per a posar al Cant Valencià en el lloc que li pertoca. Encara que és un mal moment per a tots els valencians que lluitem per a defendre la nostra història, la nostra identitat, la nostra cultura o solament continuar sent valencians, com diu la lletra d’una cançó d’Estil: “Valéncia serà Valéncia mentres quede un palleter”, i puc assegurar que dins de cada bon valencià hi ha un palleter en potència que mai pert l’esperança i continua lluitant com han lluitat totes les cultures que durant segles han anant deixant les seues arrels en esta terra valenciana beneïda per Deu. El nostre Cant Valencià, únic en el món, ha de ser reconegut i respectat com li correspon.

Totes aquelles persones que tinguen les mateixes inquietuts que nosatres i vullguen treballar formant part del grup de Cant Valencia han de posar-se en contacte en el 963910992. Si lo que els interessa es deprendre a cantar també podem ensenyar-los des del Grup o en l’escola de Cant Valencià per a proclamacions i presentacions de falleres, regines, festeres, bellees, dames, muses, presentacions de llibres, modes, arts, inauguracions de tendes, hotels, fires, esposicions i qualsevol tipo d’event cultural o comercial, albaes, guitarres i rondes en festes patronals, processons, menjars d’empreses, peticions de mà, despedida de fadrins, bodes, comunions, bateigs, etc.

Els ajuntaments poden cridar-nos per mig del S.A.R.C. de la Diputació de Valéncia