Consultes dels socis

Si eres soci/a de Lo Rat Penat, a través del següent formulari podràs fer qualsevol consulta relacionada en el funcionament i activitats de l’associació, aixina com realisar sugerències i propostes a la Junta de Govern de l’entitat.

Nom i llinages*

Correu-e*

Teléfon de contacte

Direcció

Localitat

Còdic postal

Assunt*

Mensage

Accepte la política de privacitat

De conformitat en l’artícul 5 de la LO 15/1999, de Protecció de Senyes de Caràcter Personal, s’informa que les senyes facilitades seran incorporades a un ficher, comunicat al Registre General de Protecció de Senyes, en la finalitat de poder satisfer la solicitut i, en son cas, d’enviar periòdicament informació general sobre Lo Rat Penat. En marcar esta casella, dona el seu consentiment exprés per al tractament de les senyes personals exclusivament per a les finalitats indicades.