Excursionisme

Junt a les seccions de pintura, lliteratura, música i arqueologia -primeres seccions aparegudes en Lo Rat Penat, que més tart desapareixerien- aparegué també la d’excursionisme.

Esta secció contà des del primer moment en multitut de participants, socis i simpatisants de Lo Rat Penat, que desijaven conéixer un poc més prop la geografia valenciana. La secció d’excursionisme ha tengut époques bones i unes que no ho foren tant, i inclús també desaparegué durant un temps, pero al contrari que les seccions anteriorment nomenades, torna a tindre vida i cada volta que organisa una excursió són moltes les persones que participen.

Els últims viages organisats s’han realisat a Montesa-Moixent-Xàtiva; Monasteri de La Valldigna-La Murta i Bocairent.