Cançons de Nadal

Les següents cançons pertanyen al CD “Cançons de Nadal”, gravat pel Cor Popular de Lo Rat Penat en 1997.

Estes gravacions se poden usar i difondre lliurement sempre que es cite la seua procedència.

 

 Feu-me llenya (Benifallim)

 Aurora de les panderetes (Real de Gandia)

 -L’aguirlando- de Potries (Potries)

 La Virgen se está peinando (Sot de Chera)

 Ball dels -Reixos- (Moixent)

 Arrorró (Ribesalbes)

 Jotica de Navidad (Ayora)

 Villancico de la -agüela- (Cofrentes)

 La nit de Nadal (Almenara)

 Nadalenca antiga dels masers de Mariola

 A Belem les chiques (Tavernes de la Valldigna)

 Done’m -l’asguilando- (Muro)

 Albada de Navidad (Altura)

 Doneu-me tonyetes (Xixona)

 La nit de -matines- (Oliva i Benipeixcar)

 Estes festes de Nadal (Palma de Gandia)

 A Belem me’n vullc anar (Beniarjó)

 Senyora Maria (Meliana)

 Sant Josep com és fuster (Petrés)

 La pastora Manueleta (Alfara Del Patriarca)

 Els pobrets no tenim res (Alcàsser)

 Sr. Retor, no -s’assuste- (La Font d’En Carròs)