Informe – La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries del Consell d’Europa i l’idioma valencià

El passat més d’octubre, Lo Rat Penat i la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana presentaren un informe sobre l’idioma valencià al Comité d’Experts de la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries.

Se pot accedir als capítuls de l’informe per separat en els enllaços que es presenten a continuació:

 Taula de contenguts

 1 Introducció

 2 Quí som

 3 Enquadrament sociollingüístic del valencià

 4 Matisacions sobre els anteriors informes del Comité d’Experts sobre la Carta en relació al valencià

 5 Valoració del compliment de la Carta en relació al valencià (2014-2016)

 6 Conclusions

 7 Proposta de pròxims passos

 Anex I – Enquestes sobre consciència llingüística i identitària dels valencians

 Anex II – Recopilació de texts sobre drets llingüístics aplicables als valenciaparlants

 Anex III – Estatus del valencià en la llegislació de l’Estat Espanyol i la Comunitat Valenciana

 Anex IV -Evolució del reconeiximent i/o discriminació als valenciaparlants autoctonistes en els últims trenta anys. Alguns fets significatius

 Anex V – Apèndix documental (enllaç extern)

 Apèndix Documental (document complet)

 

La versió íntegra de l’informe en valencià es pot trobar ací: http://bit.ly/2018_ECRML_LRP-RACV_va.

 

Notícies relacionades: