Obra de José Benlliure Gil, de finals de sigle XIX, que en l’actualitat se troba en el Palau de Benicarló, sèu de les Corts Valencianes. Representa la recepció que feu el Cardenal Adrià d’Utrech, representant del Rei de Valéncia, en Carles I, als agermanats. L’acte tingué lloc en el palau de Vilaragut, hui desaparegut, el dia 27 de giner de 1520. El agermanat principal preten ser Joan Llorenç.

‹ Tornar a El coneiximent de la Germania per a la recuperació de l’orgull valencià

Obra de José Benlliure Gil, de finals de sigle XIX, que en l'actualitat se troba en el Palau de Benicarló, sèu de les Corts Valencianes. Representa la recepció que feu el Cardenal Adrià d'Utrech, representant del Rei de Valéncia, en Carles I, als agermanats. L'acte tingué lloc en el palau de Vilaragut, hui desaparegut, el dia 27 de giner de 1520. El agermanat principal preten ser Joan Llorenç.

Obra de José Benlliure Gil, de finals de sigle XIX, que en l’actualitat se troba en el Palau de Benicarló, sèu de les Corts Valencianes. Representa la recepció que feu el Cardenal Adrià d’Utrech, representant del Rei de Valéncia, en Carles I, als agermanats. L’acte tingué lloc en el palau de Vilaragut, hui desaparegut, el dia 27 de giner de 1520. El agermanat principal preten ser Joan Llorenç.

Obra de José Benlliure Gil, de finals de sigle XIX, que en l’actualitat se troba en el Palau de Benicarló, sèu de les Corts Valencianes. Representa la recepció que feu el Cardenal Adrià d’Utrech, representant del Rei de Valéncia, en Carles I, als agermanats. L’acte tingué lloc en el palau de Vilaragut, hui desaparegut, el dia 27 de giner de 1520. El agermanat principal preten ser Joan Llorenç.