YA N’HI HA PROU SR. FUSET ¡VAJA-SE’N YA!

Est és l’artícul d’Enric Esteve i Fernando Millán publicat per Las Provincias el 19 de juny de 2017:

L’últim escàndal protagonisat pel regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de Valéncia, ha alcançat tals dimensions de despropòsit que les televisions d’Espanya en els seus telediaris de màxima audiència ho han arreplegat. El consistori valencià tracta de manipular les consciències dels responsables del món faller sometent-los a una enquesta en la que, junt a temes de la festa fallera, se’ls pregunta de forma totalment improcedent sobre les seues conviccions polítiques, les seues preferències religioses, sobre la seua apreciació del treball dut a terme per Compromís en la gestió de la ciutat de Valéncia…

Un intent de manipulació de les consciències, de politisació del món faller, que ha suscitat tal cantitat de protestes que el responsable d’esta maldat no ha tingut més remei que retirar l’enquesta. Això sí, anunciant que dins d’uns mesos tornarà a plantejar-la encara que s’adopte un nou format i s’eliminen algunes preguntes.

Arribats ad este punt d’abús de poder, d’intent d’indagar, dotorejar i conéixer la varietat de pensaments que se donen en el món faller és precís preguntar-se ¿per qué eixe intent, per qué eixa obstinació per conéixer la plural composició ideològica dels hòmens i dònes que treballen dia a dia per a que cada any les falles siguen l’admiració de tot lo món?

I la resposta no pot ser una atra que la necessitat de saber fins a quin punt poden crear divisió entre els que sempre han treballat junts, units per un mateix ideal, més allà de les seues conviccions polítiques o religioses, més allà de qualsevol diferència social que desapareix quan tots s’assenten en el casal faller al voltant d’una taula en un sopar de germanor.

Pretenen una divisió política del món faller, dretes i esquerres, religiosos o llaics, valencianistes o pancatalanistes, que siguen l’antesala del procés de catalanisació que pretenen. Un procés que s’inicia en l’atac a la llengua valenciana, obligació d’escriure el llibret en llengua catalanisada si se vol una subvenció, eliminació dels poemes en llengua valenciana que seguixen la normativa de Lo Rat Penat, imposició sobre la forma d’escriure els cartells explicatius de la falla i totes les amenaces i persecucions soterrades que el poder és capaç de llançar.

El fracàs recollit fins al moment en l’aplicació de les mides de catalanisació ressenyades ha segut gràcies a la magnífica resposta de les falles, la dels seus presidents i la de les seues comissions, rebujant tots els atacs en contra de la valencianitat de la que són depositaris, ha fet necessari el canvi de tàctica del Sr. Fuset. Primer vol conéixer als qui se situen políticament junt a Compromís, junt a Podemos, pròxims als nacionalisme socialiste per a, a partir d’ells, tornar a plantejar el procés de catalanisació pero esta vegada encobert per l’ideologia política.

Una tàctica utilisada des dels anys 60 del sigle passat, i que els ha oferit magnífics beneficis. Primer fon el desembarc en l’Universitat, ser d’esquerres i ser pancatalaniste se fonia en una unitat que rebujava el valencianisme com a instrument de la dictadura. Després fon el professorat, tant en l’ensenyança secundària com en la primera etapa educativa, els que seguiren el mateix camí. En els passats anys ha segut la classe treballadora a la que se li parlava de revolució social i de la necessitat de recolzar les llegítimes reivindicacions socials per a alcançar el poder. I com a última etapa del “procés”, la politisació del moviment faller, la del moviment social i festiu més genuïnament valencià.

Si est objectiu se complix, si les falles se catalanisen, la batalla dels “països catalans”, la fractura definitiva d’Espanya està guanyada per aquells que hui pretenen destruir l’identitat valenciana.

Per això, perque estem davant de la batalla final per la valencianitat és hora de que cada qual es lleve la careta i done la cara. És hora de que més allà de l’afiliació política, conservadors, lliberals o socialdemócrates, més allà de la creència religiosa, catòlics o llaics, més allà de qualsevol atra diferència, definim la nostra posició en relació a Valéncia i a Espanya.

Els qui creguen en la bondat dels “països catalans”, en la necessitat de que la Comunitat Valenciana siga una província de l’imperi català, els qui entenguen que la fractura d’Espanya, la seua desaparició i la seua conversió en un número indefinit de chicotets països a l’estil de l’antiga Yugoslàvia, deuen d’expondre les seues idees en claritat, sense mentires que les encobrixquen, sense promeses que mai se poden complir. Si guanyen en les pròximes eleccions el camí serà seu.

Com debem de fer en sentit contrari els qui pensem en una Comunitat Valenciana singular i diferenciada, com a una part essencial d’un proyecte comú de tots els hòmens i dònes que viuen en la Península Ibèrica, en les Illes Balears i en les Illes Canàries. Un proyecte de vida i de futur en comú que nomenem Espanya.

Pel moment esperar que el Sr. Fuset, enemic de tot lo valencià, gestor públic fracassat, mentirós compulsiu en tantes ocasions, siga apartat d’un món que el rebuja i que se sent avergonyit de les seues actuacions.

 

Fernando Millán Sánchez

Enric Esteve i Mollà

 

Lo Rat Penat celebra l’acte de clausura dels Cursos de Llengua i Cultura Valencianes 2016-17

La conferència de clausura estarà a càrrec de José Bonet  

El dia 30 de juny, divendres, a les 19:00 h., en el saló Constantí Llombart de Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers, 9 de Valéncia, es celebrarà l’acte de clausura del Curs 2016-17 d’esta institució cultural.

En l’acte se repartiran els diplomes als alumnes que han superat les classes dels Cursos de Llengua i Cultura Valencianes, aixina com del Curs d’Iniciació a la Poesia Valenciana, Curs d’Interpretació i de Direcció Escènica, i de l’Escola de Danses “Mª Teresa Oller”.

Obrirà l’acte el President dels Cursos de Llengua i Cultura Valencianes, Òscar Rueda, qui donarà la benvinguda als alumnes de Lo Rat Penat que han cursat els seus estudis en est any en que se celebra el 67 aniversari d’estos Cursos que venen impartint-se en Lo Rat Penat des de 1949.

Presidirà l’acte la Regina dels CXXXIII Jocs Florals, Noelia Durbán Martín, i tancarà l’acte el President de Lo Rat Penat, Enric Esteve i Mollà.

La conferència de clausura estarà a càrrec del Catedràtic de Dret Processal,

José Bonet

qui parlarà sobre el tema:

“El Dret Civil valencià i la Constitució espanyola”

José Bonet Navarro és catedràtic de Dret Processal en l’Universitat de Valéncia (Estudi General), a on impartix la docència des de l’any 1992. Fon també magistrat suplent de l’Audiència Provincial de Valéncia (anys 1999 a 2007); aixina com advocat en eixercici i assessor jurídic d’empresa en els seus inicis professionals. I ademés d’acadèmic en la RACV és també acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Jurisprudència i Llegislació de Madrit i vicepresident de l’Associació de Juristes Valencians.

Veredicte del Jurat del Concurs de Llibrets de Fogueres de Sant Joan 2017 que organisa Lo Rat Penat

CONCURS DE LLIBRETS DE FOGUERES 2017
que organisa
LO RAT PENAT

Lo Rat Penat, des de la seua fundació en 1878, sempre s’ha preocupat per les expressions de la cultura
popular. A finals del sigle XIX ya premiava a les millors falles, i des de 1903 organisa i convoca el
Concurs de Llibrets de Falla que potencia i promou la lliteratura festiva en llengua valenciana. De fet, en
l’expedient que ha motivat la declaració per part de la UNESCO de la festa de les Falles com a
Patrimoni Cultural Immaterial de l’Humanitat se fa menció expressa a la llabor de Lo Rat Penat en la
celebració d’este centenari concurs.

Lo Rat Penat també organisava la concessió de premis als millors llibrets de les Fogueres, una iniciativa
que deixà de dur-se a terme i que es torna a rependre convocant novament estos premis que es
concedixen valorant únicament el contingut tradicional del llibret, açò és l’explicació i relació de lo que
conté la foguera (o en el seu cas de la barraca), escrita en vers i en llengua valenciana, valorant-se la
sàtira, l’humor, l’ingeni i la gràcia, a més de la rima i tècnica dels seus versos.

FALLO DEL CONCURS DE LLIBRETS DE FOGUERES 2017
que organisa
LO RAT PENAT

SECCIÓ GENERAL

Primer Premi
Foguera: PASSEIG DE GÓMIZ
Autor del llibret: Manolo Vilaplana i Lluch

Segon Premi
Foguera: DIPUTACIÓ-RENFE
Autor del llibret: Manolo Vilaplana i Lluch

Tercer Premi
Foguera: LA CERÀMICA
Autor del llibret: Miguel Prim

SECCIÓ INFANTIL

Primer Premi
Foguera: SANT BLAI DE DALT
Autor del llibret: Joan V. Ramírez Boscà

Igualment Lo Rat Penat concedirà un estandart a la millor Foguera 2017
i a la millor Foguera Infantil 2017

Per a descarregar-te el fallo del jurat en pdf puncha ací baix.

Fallo Concurs de Llibrets Fogueres 2017

D. Juan Carlos Moragues, en el Fòrum d’Opinió el pròxim 27 de juny

El pròxim dimarts dia 27 de juny, a les 19 h, visita Lo Rat Penat, en la tribuna del Fòrum d’Opinió, l’Excm. Sr. D. Juan Carlos Moragues Ferrer, Delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, el qual impartira una conferència que té com a títul:

“Valéncia i Espanya proyecte comú.”

Presentarà al conferenciant D. Fernando Millán, Director del Foro d’Opinió de Lo Rat Penat.

L’acte tindrà lloc en el Saló Constantí Llombart de Lo Rat Penat,  C/ Trinquet de Cavallers, 9 de Valéncia.

Esperem la vostra assistència. L’accés, com sempre, serà lliure fins a completar aforament.

LA FUNDACIÓ JAUME III I LO RAT PENAT INICIEN RELACIONS PER A ESTRETIR LLAÇOS ENTRE ELS POBLES BALEAR I VALENCIÀ

Coincidència en la necessitat d’implantar i difondre un model de llengua propi tant de Valéncia com de Balears, a fi de salvaguardar les característiques idiomàtiques de valencians i balears i fer créixer la seua autoestima colectiva.

El vicepresident segon Joan Pons i els vocals Sebastià Jaume i Toni Planas, com a representats de l’entitat cultural balear Fundació Jaume III, han visitat la sèu de l’històrica entitat cultural valenciana Lo Rat Penat, a on s’han reunit en el seu president, Enric Esteve, i el director dels cursos de Llengua Valenciana, Òscar Rueda. A l’encontre han assistit també Voro López i Miquel Àngel Lledó, filòlecs membres de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Els representants balearistes i valencianistes coincidiren en la necessitat inajornable d’implantar i difondre socialment els respectius models estàndarts propis del balear i el valencià, a pesar de les creixents traves que impedixen la seua assunció per part de les instàncies oficials.

Esta vehiculació dels respectius models estàndarts propis, orals i escrits, en tots els àmbits d’us, i especialment en l’educació i els mijos de comunicació, és l’única via que permetrà la salvaguarda futura de les genuïnes característiques idiomàtiques valencianes i balears, aixina com el reforç de l’autoestima dels parlants en el seu idioma matern, l’aument del seu us social i la seua perpetuació en les generacions més jóvens.

D’esta manera, el valencianisme i el balearisme reinicien les clàssiques relacions de germanor que han caracterisat a valencians i balears de totes les époques, sempre des de l’igualtat i el reconeiximent mutu.

L’encontre enceta un camí de colaboració i sinèrgies entre les entitats que tant en Balears com en Valéncia treballen per la protecció, defensa, estímul i difusió de la cultura i la llengua pròpies, sense interferències alienes ni intents interessats de diluir o anexionar les singulars i indiscutibles identitats diferenciades del poble balear i el poble valencià.

Recital poètic a càrrec de Remigi Pons i Tudela

El dimarts, 20 de juny de 2017 a les 20 h. en el Saló Constantí Llombart de Lo Rat Penat, se farà un Recital poètic a càrrec de Remigi Pons i Tudela en el següent programa:

Recital bilingüe de poemes de:

Peris Celda

Pere Delmonte

Anfós Ramon

Rafa Melià

Ampar Cabrera

Aureli López

Federico García Lorca

Manuel Machado

Antonio Machado

Rubén Darío

Eduardo Marquina

Constantino Llorente

Manolo Garcia

Joan Antoni Alapont

Donís Martin

 

Este chicotet homenage va dirigit als poetes valencians, defensors de la llengua i la cultura de la nostra terra.

Ells a través dels seus escrits i les seues obres fan una llabor impagable per Valéncia, fent perdurar pel temps, el sentiment, l’història i la sabiduria d’este gran poble.

Remigi Pons