Julio Tormo, en el Fòrum d’Opinió el pròxim 20 de febrer

El pròxim dilluns dia 20 de febrer, a les 19 h, visita Lo Rat Penat, en la tribuna del Fòrum d’Opinió, Julio Tormo Ases, periodiste, el qual impartira una conferència que té com a títul

“Les Falles. Patrimoni de tots”

que serà el pòrtic d’unes festes josefines que enguany deuen de ser excepcionals.

Rebre el guardó de Patrimoni de l’Humanitat és cosa que obliga a tots els valencians i en especial a tots els fallers a demostrar al món que el guardó rebut ho ha segut perque les nostres festes són una de les expressions més belles de la cultura universal.

L’acte tindrà lloc en el Saló Constantí Llombart de Lo Rat Penat,  C/ Trinquet de Cavallers, 9 de Valéncia.

Esperem la vostra assistència. L’accés, com sempre, serà lliure fins a completar aforament.

Lo Rat Penat lamenta l’oficialisació de la forma catalana ‘València’ i reivindica l’us de la forma valenciana ‘Valéncia’

Una volta finalisat el procediment administratiu que ha fet oficial la forma catalana ‘València’ com a única denominació oficial de la capital valenciana, Lo Rat Penat lamenta que els interessos polítics hagen prevalgut, una volta més, sobre els arguments purament llingüístics.

La Junta de Govern de l’entitat, en representació del sentir dels socis de l’associació, se referma en el seu recolzament a l’informe tècnic que va emetre en son dia la Secció de Llengua de la RACV, en el sentit de que “És competència de les institucions valencianes prendre autònomament les seues decisions, sense la necessitat d’haver-se de subjugar a institucions o entitats no valencianes. El fet que unes atres llengües o territoris seguixquen, des dels seus principis i lícitament, uns atres criteris, no és motiu suficient per a coartar la llibertat i independència dels valencians a l’hora d’ordenar i decidir el nom dels nostres territoris segons la nostra realitat i història. I més encara, si cap, en el topònim que dona nom al nostre territori i a la nostra capital, pel seu especial simbolisme per a tots els valencians. (…) Totes les autoritats llingüístiques de diferents tendències reconeixen que el topònim Valéncia es pronuncia en e tancada, com ho fan la AVL i la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. És inexplicable que si existix este consens a l’hora de reconéixer la seua fonètica, alguns pretenguen adoptar una ortografia que reflectix la pronunciació catalana del topònim, subjugant la fonètica valenciana a l’ortografia catalana.”

Per això, Lo Rat Penat continua considerant que Valéncia, en accent tancat sobre la e, és l’única forma que respecta la tradició històrica i llingüística dels valenciaparlants en general, i dels habitants del municipi en particular, i per tant, és l’única que s’ajusta als criteris de l’artícul 1.1 delDecret 58/1992, de 13 d’abril, del Govern Valencià que regula el procediment per a l’alteració del nom dels municipis; el qual exigix expressament que “La nova denominació del municipi s’haurà d’adequar a la seua tradició històrica i llingüística.”

Per eixe motiu, Lo Rat Penat anuncia que continuarà usant la formaValéncia en tota la seua documentació, publicacions i comunicacions, i convida a totes les institucions, entitats, empreses, associacions culturals, cíviques i festives, i a tots els valencians en general, a continuar utilisant la forma valenciana Valéncia, en accent tancat sobre la e, per a referir-se tant al nostre territori com a la nostra capital; fins que, en un futur que esperem pròxim, la força de la raó i de la valencianitat conseguixca vore’s reconeguda oficialment.

En la Ciutat de Valéncia, a 15 de febrer de 2017

Ha faltat En Josep Climent Barber

Hui, 15 de febrer de 2017, ha faltat En Josep Climent Barber, Vicepresident de la Junta de Govern de Lo Rat Penat, acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i Canonge de la S.I. Catedral de Valéncia.

Demà, 16 de febrer, dijous, a les 9:30 h. se celebrarà un solemne funeral en la S.I. Catedral de Valéncia.

JOSEP CLIMENT, UN HOME DE DEU I UN GRAN VALENCIÀ 

Nos ha deixat D. José Climent. Els que el coneguérem i  admiràrem, els que contàrem en la seua amistat, quedem òrfens de la seua companyia, del seu eixemple i del seu consell i la Pàtria Valenciana pert a un dels seus grans hòmens, un gran musicòlec, un gran organiste, un gran compositor i director, un gran home de Deu,… i un gran valencià. 

La seua aportació des de la musicologia a la cultura valenciana és monumental. Se va formar musicalment en Valéncia, Madrit i París. Sacerdot des de 1950, a l’any següent conseguí, per oposició, el càrrec d’organiste de la catedral de Valéncia i de la Real Basílica de la Mare de Deu dels Desamparats. Són fonamentals els seus treballs de catalogació de fondos musicals i l’estudi i transcripció d’obres de polifonia religiosa del sigle XVII havent estudiat entre atres a Joan Cabanilles o Joan Batiste Comes. Igualment cal destacar la seua llabor de compositor i director, aixina com l’entrega i dedicació en tots els càrrecs que desempenyà a lo llarc de la seua vida, en el Conservatori, en l’Escolania, en la Coral Catedralícia… En el seu treball, la seua espenta i el seu caràcter varen conseguir molts dels reptes que ell se marcà a lo llarc de la seua vida i conseguí en vida el reconeiximent que es mereixia. Acadèmic de la RACV, de la de Belles Arts de Sant Carles, de Sant Jordi, membre del Patronat Nacional del Misteri d’Elig,…

Els seus estudis i investigacions musicals són coneguts i apreciats a nivell internacional. Quan complí els huitanta anys va rebre l’admiració i homenage del poble valencià. L’Institut Valencià de la Música que dirigia Inmaculada Tomás va editar un llibre en el seu homenage en el que colaboraren destacats musicòlecs, i es va celebrar un concert extraordinari en la catedral de Valéncia. Fill predilecte d’Oliva, l’Ajuntament de Valéncia el nomenà Fill Adoptiu en 2010.

Fon membre de la venerable associació cristiana Amunt el Cor, que va presidir un atre gran saderdot i gran valencià, mossén Josep Alminaya, que va traduir a la llengua valenciana el Missal i el Leccionari.

Com a president de Lo Rat Penat voldria destacar la seua valencianitat, un sentiment que D. José exteriorisava en quantes ocasions se presentava. Vicepresident de Lo Rat Penat, la Societat d’Amadors de les Glòries Valencianes pert a u dels seus grans hòmens, u d’eixos grans personages que han forjat la trayectòria d’esta centenària institució cultural. En 2009, D. José Climent va rebre el nomenament de Prohom Valencià, la més alta distinció que concedix Lo Rat Penat i que reconeix els servicis prestats al Regne de Valéncia. La pinacoteca de Lo Rat Penat conta en un magnífic retrat de D. José Climent realisat pel pintor José A. Espinar. D. José fon membre de l’Honorable Consistori de Mantenedors dels Jocs Florals, i en diverses ocasions els seus treballs d’investigació foren premiats en este centenari certamen i posteriorment publicats.

 Nos deixa un gran llegat als valencians i un eixemple de vida.

El passat 9 d’Octubre, com fea tots els anys, i com a Canonge Prefecte de Música Sacra, va dirigir a la Coral Catedralícia en l’interpretació d’eixe magnífic Te Deum en llengua valenciana que ell va compondre per encàrrec de l’Ajuntament de Valéncia per a festejar en gran solemnitat tan important data. L’actual tripartit que governa la ciutat no volgué que entrara la Real Senyera de tots els valencians… pero eixe dia entrà l’històrica Senyera de Lo Rat Penat i les notes del Te Deum del pare Climent arribàrem al cors dels mils de valencians i valencianes que omplien la catedral… i arribaren fins al cel…

El cel des d’a on ara D. José gojarà  de la pau i de la glòria de Deu, i a qui li demanem que des d’allí nos ajude a continuar treballant per la nostra Pàtria Valenciana.

 

                                                           Enric Esteve i Mollà

                                                           President de Lo Rat Penat

Gala de llectura del fallo del concurs de Llibrets de Falla

La gala de llectura del fallo del concurs de Llibrets de Falla tindrà lloc el dia 7 de març de 2017 en el Restaurant Saló-Museu (Ciutat de l’Artiste Faller, Sant Josep Artesà, 17, Valéncia c.).

El sopar s’iniciarà a les 21:30 i en acabar se procedirà a la llectura del fallo del jurat. Al final de l’acte, com és tradicional, se farà entrega del Plat de Glòria al poeta guanyador del Premi Extraordinari Bernat i Baldoví, màxim guardó del concurs.

Les reserves poden fer-se en el teléfon 96 391 09 92, fins al dia 2 de març, o acodint personalment a la sèu de Lo Rat Penat, a on també podrà adquirir-se el tíquet de manera anticipada.

MENÚ DEL SOPAR:

Aperitiu al centre de taula:

‘Foie’ tres melades

Marisc a la plancha

Selecció d’ibèrics en formage

‘Volaorets’ encebats

Plat principal a elegir:

Rellomello d’ibèric en creïlles a lo pobre i pimentons de Padró

o

Abadejo a la viscaïna

Postres:

Llàgrima als tres chocolates

Vins negres D.O. Valéncia

Cerveses i Refrescs

Aigua Mineral

Café

Copa de Cava Valencià

Preu: 20 €

(nota: copes adicionals a 4 €)