Veredicte del Jurat del Concurs de Llibrets de Fogueres de Sant Joan 2024 que organisa Lo Rat Penat

CONCURS DE LLIBRETS DE FOGUERES 2024

que organisa

LO RAT PENAT

Lo Rat Penat, des de la seua fundació en 1878, sempre s’ha preocupat per les expressions de la cultura popular. A finals del sigle XIX ya premiava a les millors falles, i des de 1903 organisa i convoca el Concurs de Llibrets de Falla que potencia i promou la lliteratura festiva en llengua valenciana. En l’expedient de la UNESCO de declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de l’Humanitat, entre els aspectes de la festa a protegir, se fa menció expressa a la llabor de Lo Rat Penat en la celebració d’este certamen.

Lo Rat Penat també organisava en Alacant la concessió de premis als millors llibrets de les Fogueres de Sant Joan ya en els anys trenta del sigle passat, una iniciativa que en 2017 se tornà a reprendre, concedint novament estos premis, que es concedixen valorant únicament el contingut tradicional del llibret, açò és, l’explicació i relació de lo que conté la foguera (o en el seu cas de la barraca), escrita en vers i en llengua valenciana, valorant-se la sàtira, l’humor, l’ingeni i la gràcia, a més de la rima i tècnica dels seus versos.

FALLO DEL CONCURS DE LLIBRETS DE FOGUERES 2024

que organisa

LO RAT PENAT

 

SECCIÓ GENERAL

Premi Extraordinari “LO RAT PENAT”

Foguera: CALDERON DE LA BARCA – PLAÇA D’ESPANYA

Autor del llibret:  Donís Martin i Albizua

Primer Premi

Foguera: PASSEIG DE GÓMIZ

Autor del llibret:  Manolo Vilaplana i Lluch

Segon Premi

Foguera: AVINGUDA DE LORING ESTACIÓ

Autor del llibret:  Isidre-Vicent López i Cruz

Tercer Premi

Barraca: LA MILLOR DE TOTES

Autor del llibret:  Julio Fontán i López

 

SECCIÓ INFANTIL

Premi Extraordinari “LO RATET PENAT”

Foguera: PASSEIG DE GÓMIZ

Autor del llibret:  Manolo Vilaplana i Lluch

Primer Premi

Foguera: CALDERON DE LA BARCA – PLAÇA DE ESPANYA

Autor del llibret:  Donís Martin i Albizua

Segon Premi

Foguera: AVINGUDA LORING ESTACIÓ

Autor del llibret:  Isidre-Vicent López i Cruz

Igualment Lo Rat Penat concedirà un estandart extraordinari

  a la millor Foguera 2024

 i a la millor Foguera Infantil 2024

Pots descarregar-te el veredicte en pdf, en l’enllaç de baix:

Fallo Concurs de Llibrets Fogueres Lo Rat Penat 2024